Kivonat a hatályos 6/1990.(IV.12.) KÖHÉM rendelet vontatással kapcsolatos magyar szabályokból:

Vontatásra vonatkozó üzemeltetési műszaki feltételek

21. §

(1) Arra nézve, hogy a jármű vontathat-e és ha igen, hány darab és milyen pótkocsit, a hatósági engedélyben foglaltak az irányadók.

(2) A pótkocsi (pótkocsik) össztömege nem haladhatja meg a vontatásra használt

 1. személygépkocsi össztömegét,
 2. autóbusz össztömegének a felét,
 3. tehergépkocsi össztömegének az 1,4-szeresét,
 4. vontató, mezőgazdasági vontató és lassú jármű össztömegének a négyszeresét, e bekezdés rendelkezései a félpótkocsira nem vonatkoznak.


(3) Üzemi fék nélküli könnyű pótkocsi gépjárművel, mezőgazdasági vontatóval és lassú járművel abban az esetben vontatható, ha a pótkocsi össztömege nem haladja meg a vonó jármű 68 kilogrammal növelt saját tömegének a felét.

(szerk.megjegyzés: Az autógyártók sok esetben ennél kisebb értéket engednek csak meg !!)

(4) Ráfutó fékkel felszerelt pótkocsi abban az esetben vontatható, ha a pótkocsi össztömege nem haladja meg a vonó jármű össztömegének a háromnegyedét.


A vontatásra vonatkozó további műszaki feltételek

22. §
(2) Az európai típusbizonyítvánnyal rendelkező járművek esetében a vontatható pótkocsi össztömeget az európai típusjóváhagyás során meghatározott értékkel megegyezően - a 21. § (2) és (4) bekezdésében meghatározott feltétel figyelmen kívül hagyásával - kell megállapítani.A vonóhorog katalógusunkban szereplő vontathatósági értékek tájékoztató jellegűek és a vonóhorogra vonatkoznak. A gépkocsival vontatható maximális tömeget a gépkocsi gyártója állapítja meg és a mintaképen látható adattáblán jelzi. Az adattábla (címke) általában a motortérben vagy valamelyik ajtóoszlopon található.

adattábla


A táblán szereplő adatok jelentése:

 • első szám a vonójármű össztömege (ez az adat szerepel a forgalmi engedélyben)
 • második szám a járműszerelvény (vonó és vontatott jármű együttesen) max. össztömege (ez az adat nem szerepel a forgalmi engedélyben)
 • a harmadik és negyedik szám tengelyterhelésre utaló adat


A vontatható max. tömeg a második és első szám különbözeteként számítható (a mintatábla esetén ez 1000 kg).
Amennyiben a két szám különbsége nulla pl. Chevrolet Spark 800ccm, úgy az autó nem vontathat!

A vonóhoroggyártók a vonóhorog adattábláján és a dokumentációban (mivel adott autótípuson belül különböző motornagyságok, erőátviteli szerkezetek, fékberendezések miatt más-más vontathatósági értékek adódnak) egy ún. "D" értéket (terhelhetőségi jelzőszám) adnak meg ami katalógusunkban is szerepel.

A "D" érték és a vontató jármű össztömegének ismeretében a vonóhoroggal vontatható max. tömeg az alábbi képlet alapján számítható :

Wuf =D*1000*Wgk

g*Wgk - D*1000


ahol:

 • Wuf: a vontatott jármű max. tömege (kg)
 • Wgk: a vontató jármű max. tömege (kg)
 • g: nehézségi gyorsulás (9,81 m/s2)
 • D: vonóhoroggyártó által szavatolt érték (kN)


A gépkocsival ténylegesen vontatható tömeg megállapításához a gépkocsi gyártója által megadott max. vontathatósági érték ill. a KÖHÉM rendeletben előírt érték közül a kisebbet kell figyelembe venni!