A hatályos magyar ill. EU előírás:

 

6/1990.(IV.12.) KÖHÉM rendelet 68.§.(1)
Minden gépjárművet, mezőgazdasági vontatót és lassú járművet fel kell szerelni olyan fényjelző berendezésekkel (visszajelző lámpákkal), amelyek jelzik a járműre felszerelt

 

 1. első és hátsó irányjelző lámpák - ideértve pótkocsi vontatása esetén a pótkocsi hátsó irányjelző lámpáit is - bekapcsolt állapotát, valamint hibáját (izzólámpa kiégését)


76/756/EGK rendelet (részlet)
/Magyarországon hatálybaléptette a 12/2000(V.24.)KHVM rendelet./

 • 4.5.11.

  Visszajelző berendezés Alkalmazása kötelező minden olyan irányjelzőnél, amelyet a járművezető közvetlenül nem láthat. Lehet optikai, akusztikai vagy mindkettő. Optikai visszajelző esetén villogó lámpának kell lennie, ami az oldalsó irányjelzőket kivéve bármelyik irányjelző hibás működése esetén kialszik, vagy villogás nélkül égve marad, vagy észlelhető frekvenciaváltozást mutat. Ha a visszajelző berendezés csak akusztikai jelzést ad, annak jól hallhatónak kell lennie, és meghibásodás esetén lényeges frekvenciaváltozást kell mutatnia. Ha a gépjármű pótkocsi vontatására alkalmas, azt fel kell szerelni a pótkocsi irányjelzőjét ellenőrző külön visszajelző lámpával, kivéve, amikor a vontató visszajelzője lehetővé teszi az egész járműszerelvény bármely irányjelző lámpája meghibásodásának észlelését.

 • 4.5.12.

  Egyéb követelmények
  A kibocsátott villogó fénynek percenként 90 ± 30 -szor kell felvillannia.
  Az irányjelző kapcsolását a fény kigyulladásának legfeljebb 1 másodperc, kialvásának legfeljebb 1,5 másodperc késedelemmel kell követnie.
  Ha a gépjármű pótkocsi vontatására feljogosított, az irányjelző kapcsolójának a pótkocsi irányjelzőjét is működtetnie kell.
  A zárlat kivételével bármely irányjelző működési zavara esetén a többi lámpának tovább kell villognia, azonban a villogás frekvenciája ez esetben az előírttól eltérhet.