Vontathatósági szabályok

Kosár tartalma: 0 db termék / 0 Ft értékben Kosár tartalma / megrendelés »

Kivonat a hatályos 6/1990.(IV.12.) KÖHÉM rendelet vontatással kapcsolatos magyar szabályokból:

Vontatásra vonatkozó üzemeltetési műszaki feltételek

21. § (1) Arra nézve, hogy a jármű vontathat-e és ha igen, hány darab és milyen pótkocsit, a hatósági engedélyben foglaltak az irányadók.

(2) A pótkocsi (pótkocsik) össztömege nem haladhatja meg a vontatásra használt
 1. személygépkocsi össztömegét,
 2. autóbusz össztömegének a felét,
 3. tehergépkocsi össztömegének az 1,4-szeresét,
 4. vontató, mezőgazdasági vontató és lassú jármű össztömegének a négyszeresét, e bekezdés rendelkezései a félpótkocsira nem vonatkoznak.

(3) Üzemi fék nélküli könnyű pótkocsi gépjárművel, mezőgazdasági vontatóval és lassú járművel abban az esetben vontatható, ha a pótkocsi össztömege nem haladja meg a vonó jármű 68 kilogrammal növelt saját tömegének a felét.

(4) Ráfutó fékkel felszerelt pótkocsi abban az esetben vontatható, ha a pótkocsi össztömege nem haladja meg a vonó jármű össztömegének a háromnegyedét.


A vontatásra vonatkozó további műszaki feltételek

22. § (1) Az 5-8., 17., 18., 21., 33. és 34. §-okban említett adatok, a gyártó által közölt és a forgalomba helyezés engedélyezése során megállapított adatok, valamint a pótkocsi csatlakozásához szükséges szerelvények meglétének, illetőleg felszerelhetőségének a figyelembevételével kell meghatározni, hogy a jármű vontathat-e pótkocsit, illetőleg hány pótkocsit vontathat és azt a jármű hatósági engedélyében fel kell tüntetni.

(2) Az európai típusbizonyítvánnyal ellátott M1 kategóriájú jármű esetében a vontatható pótkocsi össztömeget az európai típusjóváhagyás során meghatározott értékkel megegyezően - a 21. § (4) bekezdésében meghatározott feltétel figyelmen kívül hagyásával - kell megállapítani.

Megjegyzés: M1 kategória = személygépkocsik

A vonóhorog katalógusunkban szereplő vontathatósági értékek tájékoztató jellegűek és a vonóhorogra vonatkoznak. A gépkocsival vontatható maximális tömeget a gépkocsi gyártója állapítja meg és a mintaképen látható adattáblán jelzi. Az adattábla (címke) általában a motortérben vagy valamelyik ajtóíven található.


A táblán szereplő adatok jelentése:
 • első szám a vonójármű össztömege (ez az adat szerepel a forgalmi engedélyben)
 • második szám a járműszerelvény (vonó és vontatott jármű együttesen) max. össztömege (ez az adat nem szerepel a forgalmi engedélyben)
 • a harmadik és negyedik szám tengelyterhelésre utaló adat

A vontatható max. tömeg a második és első szám különbözeteként számítható (a mintatábla esetén ez 1000 kg).
Amennyiben a két szám különbsége nulla pl. Chevrolet Spark 800ccm, úgy az autó nem vontathat!

A vonóhoroggyártók a vonóhorog adattábláján és a műbizonylatán (mivel adott autótípuson belül különböző motornagyságok, erőátviteli szerkezetek, fékberendezések miatt más-más vontathatósági értékek adódnak) egy ún. "D" értéket (terhelhetőségi jelzőszám) adnak meg ami katalógusunkban is szerepel.

A "D" érték és a vontató jármű össztömegének ismeretében a vonóhoroggal vontatható max. tömeg az alábbi képlet alapján számítható:

Wuf = D*1000*Wgk
g*Wgk - D*1000

ahol:
 • Wuf: a vontatott jármű max. tömege (kg)
 • Wgk: a vontató jármű max. tömege (kg)
 • g: nehézségi gyorsulás (9,81 m/s2)
 • D: vonóhoroggyártó által szavatolt érték (kN)

A gépkocsival ténylegesen vontatható tömeg megállapításához a gépkocsi gyártója által megadott max. vontathatósági érték ill. a KÖHÉM rendeletben előírt érték közül a kisebbet kell figyelembe venni!